Proč se vědecká práce stává životní náplní tolika vysoce racionálních lidí? U mnoha schází pro vysvětlení fascinace bádáním další „přidaná hodnota“ vědecké činnosti – a to zaobírání se něčím, co je ve své podstatě hluboce estetické a vytváření (jako vedlejší produkt nejen standardní laboratorní práce) artefaktů veskrze umělecké hodnoty. Jak prolomit odcizování vědců z různých oborů a jak přitom propojit studenty s akademiky? Na Přírodovědecké fakultě UK v Praze byla vyhlášena pro studenty a zaměstnance soutěž Věda je krásná. Prvního ročníku se zúčastnilo celkem 47 autorů, kteří zaslali 264 prací. Vernisáž výstavy oceněných prací proběhla v listopadu 2009, příklady některých prací jsou představeny v příspěvku.

At the Faculty of Science, Charles University in Prague, a competition entitled „Science Is Beautiful“ had been launched. In total, 47 authors submitted 264 works of art. In November 2009, the exhibition showing the winning works was opened and examples of some works are presented in this article.