Krvácivé horečky vyvolané viry jsou závažná onemocnění přenášená na člověka živočichy (členovci, hlodavci, letouni), provázejí lidstvo po celou dobu jeho existence. Jde o multisystémový syndrom, při kterém je zasažena řada orgánů, zejména oběhový systém. Článek podává přehled onemocnění způsobovaných jednotlivými čeleděmi virů – flaviviry, filoviry, togaviry, bunyaviry, arenaviry.

Haemorrhagic fevers comprise a group of serious illnesses that are transferred to man from animal or insect hosts by various RNA viruses. Viral haemorrhagic fevers accompany mankind since its very beginning. They represent a multi-systemic syndrome, in that many organs in the body are affected. This article presents a survey of haemorrhagic diseases caused by different families of viruses – Flaviviridae, Filoviridae, Togaviridae, Bunyaviridae and Arenaviridae.