Pozorování zajímavého a neobvyklého chování vosíka Polistes dominula – schopnost dosednutí na hladině vodní nádrže při sání vody, aniž by došlo ke smočení chodidel.

Watching the remarkable and unusual behavior of the European Paper Wasp (Polistes dominula), i.e. its ability to sit down on the water surface of a water reservoir when sucking up the water without drenching its soles