Cizopasné druhy rodů Scybalium a Lophophytum z čeledi hlivencovitých (Balanophoraceae) jsou vázány na původní neporušené pralesy Jižní Ameriky. Vyznačují se zajímavou a neobvyklou morfologií, dozvíme se o způsobech opylení i jejich možných opylovačích. Je možné, že podobné cizopasné rostliny existovaly již v triasu, to by změnilo naše představy o vzniku krytosemenných rostlin.

Parasitic species of the genus Scybalium and Lophophytum from the family Balanophoraceae are components of non-disturbed virgin forests of South America. They are distinguished by their specific morphology. The article also provides information on their pollination and putative pollinators. It seems that similar parasitic plants already existed in the Triassic. This fact may change our views on the development of angiosperms.