Nedávné molekulárně biologické studie scinků (Scincidae) severní Afriky, Kanárských ostrovů, jižní Evropy a Blízkého východu ukazují, že Maroko lze považovat za centrum vzniku předků většiny druhů z oblasti Středomoří a Sahary a že má mezi těmito zeměmi druhově nejbohatší zastoupení scinků. Navíc v rámci marocké herpetofauny jde o jednu z nejpočetnějších skupin plazů, a to s nejvyšší mírou endemismu z 20–24 druhů a poddruhů je 9–11 endemických.

Recent molecular studies in skinks (Scincidae) of North Africa, the Canary Islands, southern Europe and the Middle East have shown that Morocco can be considered the centre of origin for most Mediterranean and Saharan species. It is the country with the highest skink species richness in the entire region. In addition, in Morocco, skinks are one of the most numerous reptile groups, with the highest endemism.