Článek popisuje roli sekvenování mitochondriální DNA v evoluční genetice a využití těchto výsledků v genetické genealogii.

The article describes the role of mitochondrial DNA sequencing in the field of evolutionary genetics and the application of these findings in the field of genetic genealogy.