Jeden z mála druhů okáčů rodu Erebia, který neobývá vysokohorské polohy, je okáč kluběnkový (Erebia aethiops). Z mnoha oblastí svého původního výskytu ustupuje, proto se studují jeho požadavky na stanovištní podmínky v populacích v jižních Čechách a na Moravě – vyhledává mozaiku biotopů v rozvolněných prosvětlených lesích nebo na zarůstajících bývalých pastvinách.

The Scotch Argus (Erebia aethiops), originally a species of sparse woodlands, mainly inhabits abandoned grasslands at present. Comparing its populations in Bohemia and Moravia, the authors document its requirements for diverse, heteregeneous habitat mosaics in the landscape.