Oproti včelám jsou čmeláci vhodnější pro opylování plodin pěstovaných v uzavřených prostorách jako jsou skleníky, protože zde nepodléhají stresu. Nyní je za tímto účelem ročně celosvětově vyprodukováno kolem miliónu čmeláčích kolonií, a to zejména druhů B. terrestris a B. impatiens. Výzkumy zaměřené na chov čmeláků stále pokračují, protože je třeba dořešit ještě některé otázky ohledně chovu i dalších druhů čmeláků a problematiku ochrany hnízd před některými závažnými hmyzími škůdci.

New knowledge has gradually enabled bumblebees to be used for crop pollination. In contrast to honeybees, bumblebees are more suitable for pollination of crops grown in enclosed spaces such as greenhouses, where they do not suffer from stress. Nowadays, about a million bumblebee colonies are commercially produced worldwide every year, particularly those of the Buff-tailed Bumblebee or the Large Earth Bumblebee (Bombus terrestris) and the Common Eastern Bumblebee (B. impatiens). But research into keeping and rearing bumblebees has been continuing because many problems still need to be solved.