Závěrečná část seriálu se věnuje vačnatcům (Marsupialia) v Jižní Americe i na jiných kontinentech a původu kopytníků z nadřádu Meridiungulata nalezeným mimo území Jižní Ameriky

The last part of this series of articles deals with marsupials (Marsupialia) in South America as well as on other continents, and with the origin of the southern ungulates from the superorder Meridiungulata found outside South American territory.