Penetrabilita je významnou mechanickou vlastností půdy, sloužící často k vyjádření její kompaktnosti. I když se s tímto pojmem setkáme nejčastěji v zemědělství, v posledních letech bylo identifikováno hned několik případů, kdy změny v penetrabilitě půdy vedly k obsazení či opuštění dané lokality řadou druhů zvířat – savců, ptáků, ale i hmyzu. U některých z nich bývá takto ovlivněno i jejich sociální chování.

Soil penetrability is an important mechanistic character of the soil, often used to estimate its compactness. Although the term can most often be met in agriculture, some cases have been reported when changes in soil penetrability have resulted in the occupation or abandonment of a site by numerous animal species. In some of them, the social behaviour of the animals was also influenced.