Úvodní část šestidílného seriálu představuje řád lipnicokvětých (Poales), sdružující vesměs rostliny trávovitého vzhledu (habitu). Krátce jsou pojednány fylogenetické vztahy čeledí uvnitř řádu a představeny tři celosvětové rozšířené: lipnicovité (Poaceae, Gramineae), šáchorovité (Cyperaceaae) a sítinovité (Juncaceae). Zmíněny jsou specifické vegetativní znaky trav i zvláštnosti v květech a plodech. První díl seriálu je zakončen přehledem charakteristických (a dominantních) druhů našich trav v lesních společenstvech.

The introductory part describes the order Poales which consists of grasslike plants. The phylogenetic relationships of families are briefly described and three of them with worldwide distribution are presented: Poaceae (Gramineae), Cyperaceae and Juncaceae. Specific vegetative characters of grasses are underlined as well as the peculiarities of their flowers and fruits.