Přiblížení vzhledu a života vakovlka (Thylacinus cynocephalus), historie jeho vyhubení v Austrálii a Tasmánii a pokusů o případné oživení pomocí klonování.

The article describes the appearance and bionomics of the Thylacine (Thylacinus cynocephalus), commonly known as the Tasmanian Tiger, as well as the history of its extinction in Australia and Tasmania and attempts to recover the species by cloning.