Autor srovnává různé metody (např. Baermannova nálevka, flotační techniky) studia půdních hydrobiontů, tedy drobných vodních živočichů obývajících půdu. Zaměřuje se hlavně na metodu L–C extrakce využitelné ke studiu vířníků (Rotifera).

The author compares different methods (e.g., Baermann funnel and flotation techniques) used in the study of soil hydrobionts (small water animals inhabiting the soil). He particularly focuses on the LC extraction method (Light and Cooling) applied when studying rotifers (Rotifera).