U kosatce bezlistého (Iris aphylla) se v České republice tradičně rozlišují tři lokální poddruhy, ale nejasného postavení. Velmi zajímavé jsou populace v Českém středohoří. Kosatce vyskytující se na lokalitách Hazmburk u Libochovic, Skalka u Vlastislavi a Visálek u Duban je třeba chápat jako tři různé kriticky ohrožené vnitrodruhové taxony.

Three subspecies of Iris aphylla have been traditionally distinguished in the Czech Republic, all of them occuring in the České středohoří region. Irises growing in Hazmburk near Libochovice, Skalka near Vlastislav and Visálek near Dubany are phenotypically distinct and may represent different evolutionary units.