Vodní a mokřadní rostliny se vyrovnávají s omezenou dostupností kyslíku (hypoxií) různým způsobem. Kořeny vrb (Salix spp.) jsou na hypoxii adaptovány svou anatomickou stavbou. Během jejich růstu se postupně vytvářejí čtyři rozsáhlé provětrávací kanály.

Water and wetland plants can compensate for a restricted supply of oxygen (hypoxia) in different ways. Willow (Salix spp.) roots are adapted to hypoxia through anatomy. During their growth four large ventilation ducts are developed.