V článku jsou shrnuty dosavadní omezené poznatky o kutilkách rodu Ammoplanus. Je zhodnocen výskyt v Evropě se zaměřením na současné poznatky o rodu v České republice. Součástí příspěvku je i obrázkový klíč všech 6 druhů žijících v České republice.

This article summarizes current limited knowledge of sphecid wasps belonging to the genus Ammoplanus. Their occurrence in Europe is assessed and special attention is paid to the Czech Republic. An illustrated key for all 6 species of the genus inhabiting the Czech Republic is also included.