Článek pojednává o zajímavém pozorování několika ondater pižmových (Ondatra zibethicus) na Prostředním rybníku v NPR Lednické rybníky. Námi pozorovaná schopnost ondater pižmových aktivně lovit ryby, a to až do velikosti 15 cm, byla v minulosti diskutována, ale nebyla hodnověrně doložena.

The article is based on observations of muskrats (Ondatra zibethicus) on the Prostřední rybník/Middle Fishpond in the Lednické rybníky Fishponds National Nature Reserve (South Moravia). A possibility that muskrats can prey on fish up to 15 cm length has been repeatedly debated but this report presents the first evidence.