Užovka podplamatá (Natrix tessellata) má rozsáhlý areál výskytu, ale v České republice má severní okraj rozšíření jen v okolí některých řek v Čechách a na jižní Moravě. První nálezy v izolované oblasti Slezska jsou z roku 1997, rozmnožující se populace zde byla ale objevena až v roce 2009. Autoři přibližují první poznatky ze studia této populace.

The Dice Snake (Natrix tessellata) is distributed over a large area. In the Czech Republic, its northernmost limit of distribution is along some rivers in Bohemia and South Moravia. First records of the snake in Silesia, isolated from these areas, date back to 1997. Nevertheless, the first reproducing population was found there as late as 2009. Having examined the population, the authors present the first information on it.