Danaus stěhovavý neboli monarcha (Danaus plexippus) původně obýval ve dvou poddruzích Severní i Jižní Ameriku. Poddruh D. p. plexippus je proslulý svými rozsáhlými migracemi, při nichž se příležitostně zatoulal i na některé ostrovy v Tichém a Atlantském oceánu. Některé z nových populací se už stabilně rozmnožují. Autoři studují podobné malé populace v jižním Španělsku a Portugalsku.

Two subspecies of the Monarch Butterfly (Danaus plexippus) originally inhabited both North and South America. The subspecies D. p. plexippus is well-known due to its extensive migrations, during which it has occasionally reached some islands in the Pacific and Atlantic Oceans. Some of the new populations have been regularly reproducing. The authors have examined small Monarch Butterfly populations in southern Spain and Portugal.