Popis vzácného nálezu fosilie želvy bahenní (Emys orbicularis) v travertinovém bloku z okolí města Levice na Slovensku spojený s diskusí o jiných fosilních a archeologických nálezech v České republice a na Slovensku.

The article describes a rare record of the European Pond Turtle (Emys orbicularis) fossil in a travertine block near the town of Levice (Slovakia). The sample is discussed in the light of other species’ fossil and archaeological records in the Czech Republic and in Slovakia.