Průběh koryta a niva Lužnice zaznamenaly po povodních v roce 2002 a 2006 značné změny. Vznikla nová mrtvá ramena a tůně. Tyto změny ale neměly výrazný destruktivní vliv na ekosystém nivy. Autor popisuje různé typy tůní a procesy jejich vzniku a zániku i společenstva mokřadních rostlin v nivě Lužnice.

The watercourse and floodplain of the Lužnice river were greatly changed after flooding in 2002 and 2006. New river branches and pools were created, but these changes have not influenced negatively floodplain ecosystems. The author describes different types of pools and their development, as well as communities of wetland plants in the Lužnice river floodplain.