Většina pavouků je samotářských a vzájemně agresivních, ale u několika tropických a subtropických druhů vícero rodů ze 7 různých čeledí existují různé formy sociálního chování a soužití, které lze klasifikovat jako periodické, nebo permanentní a teritoriální, či neteritoriální typy sociality (subsociální, koloniální až kvazisociální).

Most spiders are solitary and aggressive towards conspecifics, but in some species there are various types of social behaviour and coexistence. Twenty-one tropical and subtropical species belonging to seven different families, live in multigeneration colonies. They are usually characterized by communal brood care, female biased sex ratio and high inbreeding.