Plastidy patria k najrozmanitejším bunkovým organelám. Hoci obsahujú vlastnú genetickú informáciu, sú do značnej miery závislé od jadrového genómu. V závislosti od signálov, ktoré prijímajú z vonkajšieho prostredia, sa môžu plastidy diferencovať do rôznych typov. Jedným takýmto signálom je aj svetlo, ktoré spúšťa diferenciáciu chloroplastov. Pri niektoré skupinách rastlín však svetlo nemá až taký zásadný vplyv na ich biogenézu a fotosyntetický aparát sa vyvíja aj bez prítomnosti svetla.

Plastids belong to the most diverse group of cell organelles. Although they have their own genetic information, they are dependent on the nuclear genome. The signals from the environment trigger plastid differentiation. One of those signals is light, but in some groups of plants the light is not necessary for the formation of chloroplasts and photosynthetic apparatus.