Na mnoha našich hradech a zámcích jsou preparáty různých živočichů, např. i vlka obecného (Canis lupus), které jsou obvykle jediným dokladem posledního výskytu této šelmy. Na hradě Pernštejn se nachází vycpanina vlka zastřeleného 2. ledna 1830 u Vojtěchova, v depozitáři zámku v Náměšti nad Oslavou je preparát vlka zastřeleného 28. března 1861 nedaleko Jinošova.

In many castles in the Czech Republic, there are stuffed animals including the Grey Wolf (Canis lupus), which are usually the only evidence of the species’ last occurrence in a given area.