Rekonstrukce prostředí v průběhu kvartérní historie může být významně zpřesněna pomocí studia reliktních ekosystémů, ve kterých se vyskytují společenstva druhů známá z fosilního záznamu příslušného období. Příroda jihosibiřských pohoří, zejména Altaje a Západního Sajanu, obsahuje pravděpodobně nejvěrnější současné analogie společenstev vrcholného glaciálu střední Evropy. Věrnost této analogie byla podpořena našim výzkumem suchozemských plžů, vegetace a srovnáním recentního pylového spadu s fosilními nálezy ze střední Evropy.

Reconstructions of Quaternary palaeoenvironments can be significantly improved by studies of the ecosystems in relict landscapes which preserve biotic communities similar to those found in the fossil record. Modern ecosystems of southern Siberian mountain ranges, namely the Altai and Western Sayan, are possibly the closest analogies of the full-glacial ecosystems of Central Europe. This analogy has been supported by our studies of snail fauna, vegetation, and comparisons of modern and fossil pollen deposition.