Přehled nejznámějších a nejvýznamnějších národních parků severní a střední části Austrálie. Jsou uvedeny rozlohy a základní charakteristiky jednotlivých parků spolu s výčtem biotopů a s příklady charakteristických druhů rostlin a živočichů.

A survey of the most important national parks of the Australian North and the so-called „Red Centre“. All treated parks are characterised, their biotopes are described, illustrated, and the most characteristic plant and animal species are mentioned.