Na začátku historie genového inženýrství lidé nerozeznávali přínosy této nové disciplíny. Nevěřili, že aplikace této technologie je morálně přijatelná a bezpečná. Avšak názory veřejnosti od té doby doznaly velké změny. Protesty proti experimentům a průmyslovým aplikacím v uzavřených prostorách (např. laboratořích, sklenících a provozech) téměř utichly. Hlavní zájem veřejnosti je nyní zaměřen na možná rizika využití genově modifikovaných plodin, které jsou uvolňovány do otevřeného veřejného prostoru. Tento článek popisuje stadia vývoje státních regulací a zlepšování technologie, dvou hlavních nástrojů pro minimalizaci rizika neseného novými aplikacemi genetických modifikací organismů.

In the early years of genetic engineering people did not recognize the benefits of this new discipline. They often did not believe that the application of this technology was morally acceptable and safe. However, the public attitude has changed. Protests against experiments and industrial applications in „closed space“ (e.g. laboratories, greenhouses and manufactures) has almost disappeared. The main interest of the public is focused now on the possible risk in exploitation of genetically modified plants released to „opened“ public space. This paper describes the stages in the development of governmental regulations and improvements in technology.