Ve skleníku botanické zahrady v Brně byla nalezena partenogenetická populace druhu Stenochrus portoricensis, zástupce řádu Schizomida. Většina zástupců tohoto řádu se vyskytuje v tropických a subtropických oblastech, kde žijí v listovém opadu, pod kameny, kmeny a také v opuštěných termitištích či mraveništích. Tento druh pochází z jižního Mexika, odkud se postupně rozšířil do Jižní a Severní Ameriky. Do Evropy, kde je jeho výskyt omezen výhradně na skleníky, byl zřejmě introdukován s půdou tropických rostlin.

A parthenogenetic population of Stenochrus portoricensis (Schizomida) was found in the greenhouse of the botanical garden in Brno. Most species of this order occur in the tropics and subtropics, where they inhabit litter including termite and ant mounds. This one has spread from southern Mexico.