Alej podél cesty z jihomoravského městečka Valtice k Bořímu lesu patří mezi vyhlášené lokality brouků. Několik desítek stromů starých jírovců tu hostilo tak široké spektrum chráněných a ohrožených druhů hmyzu, že většina rezervací jen bledne závistí. Přesto se tento poklidný kout naší vlasti nedávno několikrát dostal do médií. Kauza Břeclavské aleje je totiž exemplární ukázkou selhání státní ochrany přírody i nekvalifikovanosti "ochrany přírody" nestátní. Aby bylo možno v budoucnosti podobným přehmatům předejít, je žádoucí s událostmi v Břeclavské aleji seznámit také čtenáře Živy a zároveň uvést několik pravidel, jimiž by se měla řídit péče o lokality obývané ohroženými organismy vázanými na staré stromy.

Liquidation of Endangered Species was Paid for through Funds for Nature Conservation.
The article deals with the destruction of old horse chestnut trees growing along a rarely used old way from Valtice to Břeclav. The destruction of trees that hosted populations of numerous red-listed and protected species of saproxylic insect was sponsored by a grant from the Operational Programme Environment.