Některé mořské krevety (Caridea) žijí v symbiotických asociacích se sasankami (Actiniaria). Článek přibližuje výhodnost tohoto soužití, způsob aklimatizace krevet na žahavé buňky sasanek a příklady druhů žijících v Rudém moři.

Marine true shrimps (Caridea) are swimming decapod crustaceans. Some of them live in symbiotic associations with sea anemones (Actinaria). The article presents the co-existence and the way in which shrimps have been adapted to cnidocytes of the anemones.