Rychlé až velmi rychlé procesy na úrovni organismů nebo tkání jsou v biologii velmi časté. Kamery specializované na vysokorychlostní video jsou velmi drahé. Některé současné a relativně levné digitální fotoaparáty dokáží pořizovat videosekvence při vysoké rychlosti (zatímco 30 snímků za sekundu je standardní rychlost, tyto moderní fotoaparáty dokáží snímat až 1200 snímků za sekundu).

Rapid and very rapid processes at the level of the entire organism as well as at the tissue level are very common in biology. Some recent and relatively cheap digital cameras enable biologists to shoot videosequences at a high rate (while 30 frames per second is the standard rate, such modern cameras go up to 1 200 fps).