Článek přibližuje čtenářům a čtenářkám dva středoevropské rody holoparazitických rostlin z čeledi zárazovitých (Orobanchaceae) – zárazy (Orobanche) a mordovky (Phelipanche). Podán je stručný přehled všech druhů původních na území České republiky s vysvětlením jejich biologie, ekologických nároků a rozšíření u nás. Některé konkrétnější postřehy jsou vztaženy k prostoru Českého středohoří, které je charakteristické bohatou a dobře prozkoumanou flórou zárazovitých.

The article deals with two Central-European genera of holoparasitic plants from the family Orobanchaceae (Broomrapes). We discuss all the species native to the Czech Republic, with an explanation of their biology, ecology and distribution within the area of the Czech Republic. We focused on České středohoří Mts. because of its rich and well-studied broomrape flora.