Evoluce sociálního chování může být usnadněna specifickými změnami v organizaci genomu, které snižují genetickou variabilitu jedinců v kolonii a podporují tak vzájemnou spolupráci. Jedná se zejména o haplodiploidii blanokřídlých a komplexní heterozygotnost některých všekazů. Zvláštní pozornost je věnována evoluci karyotypu sociálních pavouků. Diskutována je komplexní heterozygotnost objevená u některých ras australské maloočky Delena cancerides (Sparassidae). Srovnání stepníků rodu Stegodyphus (Eresidae) s různými úrovněmi sociálního chování ukazuje na snižování diploidního počtu u kvazisociálních zástupců a na vznik kryptických sociálních druhů.

Sociality is often accompanied by specific changes of genome organization, which could lead to the downsizing of genetic variability among sibs. In this review, we discuss the significance of haplodiploidy in Hymenoptera and complex sex-linked heterozygosity in some Isoptera for the evolution of social behaviour. Special attention is given to social spiders, where sex-linked heterozygosity arose in the huntsman spider Delena cancerides. Cytogenetic approaches have revealed cryptic speciation events in social spiders of the genus Stegodyphus, where rapid reductions of 2n seem to be linked with the evolution of sociality.