Článek popisuje exkurzi do reintrodukční stanice lysek hřebenatých (Fulica cristata) v blízkosti národního parku Coto Doňana, Andalusie. Lyska hřebenatá patří k přísně chráněným druhům, jejichž hlavní oblast rozšíření je v západní Africe. V Evropě je možno ji zastihnout na několika lokalitách středozemního pobřeží Španělska. Hlavní příčinou ohrožení druhu je záměna s lyskou černou (Fulica atra) při lovení a ztráta původního habitatu.

The article describes a trip to the Crested Coot (Fulica cristata) reintroduction station in Andalusia, Spain. The Crested Coot is a protected species with the main distribution range in Western Africa. In Europe it can be met at a few localities on the Mediterranean coast of Spain. The main threat to the species is habitat loss and confusion with Eurasian Coot (atra) during hunting.