Článek předkládá souhrn našich znalostí o invazním pavoukovi cedivečce zápřední (Dictyna civica), která si buduje charakteristické kruhové pavučiny na zdech lidských staveb. Pavučiny zachycující prach se soustřeďují hlavně v drážkách nebo na před vlivy počasí krytých místech omítky zdí. Autoři shrnují různé možnosti řešení tohoto problému a jeho prevence.

The article summarizes the current knowledge of the invasive spider Dictyna civica, which builds characteristic circle webs on the walls in human buildings. The layer of spider webs can be so dense that it can nearly cover the entire surface of a building. The authors present various ways how the problem can be prevented.