Tropické stromy Amherstia nobilis (Fabaceae) a Couropita guianensis (Lecythiaceae) jsou pěstovány jako okrasné druhy v Botanické zahradě Rio de Janeiro. Jejich krásné květy mají zvláštní morfologii, neboť jsou adaptovány prvé na opylování ptáky a druhé na opylování netopýry. Nicméně opylování není ještě plně popsáno a vysvětleno. U Amherstia nobilis to již není možné, neboť druh se v přirozených ekosystémech nevyskytuje.

Tropical trees Amherstia nobilis (Fabaceae) and Couropita guianensis (Lecythiaceae) are two imported ornamental species cultivated in the Botanic Gardens of Rio de Janeiro. Their striking flowers have an extraordinary morphology, being adapted to bird pollination and bat pollination, respectively. Nevertheless, their pollination is not fully understood. Concerning A. nobilis it is impossible, because the species is extinct from natural ecosystems.