První část práce se věnuje raným dějinám labské populace lososa (Salmo salar) a historickým dokladům přítomnosti lososa v české části labského povodí. Cituje historický popis lososa z významné renesanční práce Historia animalis Georga Handsche von Limus. Věnuje se rovněž původním stavbám jezů jako příčných překážek, bránících tahu lososů na tradiční místa tření – trdliště, a využití jezů jako prostředků rybolovu.

The introductory part of the contribution deals with the early history of the Atlantic Salmon (Salmo salar) populations as well as with the historical records on its presence in the Czech part of the Elbe River basin. It quotes a historical description from an important Renaissance book Historia animalis, written by Georg Handsch von Limuz. It also describes the construction of dikes – transverse barriers obstructing the run of salmons to their breeding grounds.