Článek představuje poznatky zjištěné během studia saprotrofních a nekrotrofně parazitických vřeckovýtrusých a anamorfních hub na čeledi sítinovitých (Juncaceae) v ČR i zajímavosti o těchto houbách již známé.

Saprotrophic and necrotroph-parasitic ascomycetes and anamorphic fungi on Juncaceae have been studied in the Czech Republic. The results and previous knowledge regarding this group of fungi are presented.