V roku 2008 sme našli v starom Dunaji nad Dobrohošťom dve mikropopulácie Sphaerium corneum, ktoré boli uzavreté pod polovičkami schránok Anodonta anatina. Okrem množstva prázdných schránok, boli tu aj živé jedince v stave rozmnožovania. Súdiac podľa zdecimovaného stavu lastúrnikov v Dunaji v súčasnosti, vek mikropopulácií sa odhaduje minimálne na 6 rokov.

In 2008, in the Old Danube River near Dobrohošť (South Slovakia), two European Fingernail Clam (Sphaerium corneum) micropopulations were found. The individuals were closed by empty shells of the Swan Mussel (Anodonta cygnaea). Besides many empty shells, there were also living specimens with juveniles.