Osm druhů vodních měkkýšů bylo transportováno s rostlinami na korkových rolích ke zpevňování břehů ze severozápadního Polska (Tucholská oblast, povodí Visly) do Prahy při rekonstrukci jedné vodní nádrže. Jiný zajímavý případ představuje zavlečení druhu Bithynia troschelii pravděpodobně s vodními rostlinami do záchranného centra v Botanickém ústavu AV ČR v Třeboni. Přesný původ těchto plžů není znám, ale pravděpodobné se jeví Neziderské jezero v rakousko-maďarském pohraničí, odkud pocházejí některé pěstované rostliny. Pravděpodobně z tohoto zdroje se následně dotyčný vzácný plž dostal i na některá další místa v České republice.

Eight species from a site in the north-western part of Poland (Tuchola region, Wisla/Vistula River Basin) were transported on coir rollers and matting which were used for the stabilisation of the reservoir banks during a water reservoir restoration in Prague. In the other example, Bithynia troschelii was probably transported with aquatic plants to the Institute of Botany, Academy of Sciences of the Czech Republic Třeboň (South Bohemia). The origin of the individuals has not been known out of doubt, but it is possible that they originate from the Neusiedler Lake on the Austrian-Hungarian border since some cultivated plants.