Bukač velký (Botaurus stellaris) patří mezi ptáky, o kterých stále mnoho nevíme, a to kvůli skrytému způsobu života, velmi nízké hnízdní početnosti a sporadickému rozšíření. Proto je složité bukače velké v našich podmínkách lokalizovat a obtížné je pak standardním způsobem monitorovat.

The bionomics of the Great Bittern (Botaurus stellaris) has not been well known, because of its hidden life-history patterns, very low breeding density and sporadic distribution. Hence it is difficult to localize the bird species and to monitor it.