Hvozdík písečný český (Dianthus arenarius ssp. bohemicus) patří mezi endemické a kriticky ohrožené druhy české flóry. Vyskytuje se pouze na písčitých půdách nedaleko obce Kleneč ve středních Čechách. Záchranný program se v posledním desetiletí zaměřoval hlavně na zvýšení početnosti na jediné známé lokalitě (včetně např. výsevů). Riziko mezidruhového křížení se sympatricky rostoucím hvozdíkem D. carthusianorum bylo prověřováno průtokovou cytometrií. Prokázáno bylo pouze několik případů kříženců, které lze poměrně dobře rozeznat podle několika intermediátních znaků na vegetativních částech rostlin i na květech (např. zbarvení).

Dianthus arenarius ssp. bohemicus ranks among the endemic and critically endangered species of Czech flora. It is restricted to sandy soil near the village of Kleneč in Central Bohemia. Conservation carried out during the last decade at the only known locality led to an increase in the number of individuals (incl. seedlings). The risk of interspecific hybridization with sympatric D. carthusianorum was assessed using flow cytometry. Only a few primary crosses were detected that showed intermediate values of several vegetative and generative characters (petal colour and fringe depth in particular).