Okáč bělopásný (Hipparchia alcyone) je v České republice kriticky ohrožený motýl. Jeho původní rozšíření se výrazně omezilo na malý areál v kaňonu Vltavy, kde byl zaznamenán jen malý počet jedinců. Pozitivní reakce populace motýlů na úpravy tohoto místa (redukce a rozvolňování korunového patra stromů) podporují hypotézu, že okáč bělopásný se specializuje na otevřené lesy a lesostepi.

The Rock Grayling (Hipparchia alcyone) butterfly is critically endangered in the Czech Republic. Its once wide distribution has shrunk to a small area in the Vltava River canyon, where the butterfly has survived in low numbers. Successful restoration of a site, aiming at canopy reduction supports the hypothesis that H. alcyone is a specialist of open woodlands and forest steppes.