V nejsevernější výspě Drahanské vrchoviny v blízkosti obce Luká se nachází málo známá pramenná oblast potoka Šumice, která je významným krajinným prvkem. Tato vodoteč skrývá několik významných lokalit vyznačujících se nejen výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů, ale především přítomností ekologicky stabilních koridorů, důležitých pro migraci organismů.

In the northernmost part of the Drahanská vrchovina Highlands near the village of Luká the source area of the Šumice Brook is located. The watercourse includes some significant sites remarkable not only due to their rare wild plant and animal species, but also due to their biological/habitat corridors.