Trypanosoma evansi a T. equiperdum jsou závažní patogeni v krvi koní, velbloudů a vodních buvolů, kteří se vyskytují v tropech různých kontinentů. Po dobu více než 100 let byli tito bičíkovci považováni za samostatné druhy. V současnosti se však podařilo prokázat, že se vlastně jedná o kmeny druhu Trypanosoma brucei, přenášeného mezi africkým dobytkem a antilopami mouchou tse-tse, které částečně nebo úplně ztratily mitochondrialní DNA. To způsobilo ztrátu schopnosti přenosu mouchou tse-tse, což paradoxně umožnilo rozšíření těchto trypanosom z Afriky na ostatní kontinenty, kde jsou přenášeny pasivně ovády nebo při páření zvířat. Článek diskutuje evoluční scénáře, které patrně vedly ke vzniku těchto jedinečných patogenů.

T. evansi and T. equiperdum are pathogens of horses, camels and water buffaloes, occurring globally in tropical regions. For more than 100 years they were considered to be separate species. However, it has been shown recently that they are actually strains of T. brucei, a wi­de­spread African pathogen responsible for nagana of cattle and antelopes, that have lost part or all of their mitochondrial DNA. Consequently, they cannot be transmitted by the tse-tse fly, and are passively transmitted by tabanids or sex, which paradoxically allowed their spread outside of Africa.