Hálky (cecidie) jsou novotvary na rostlinách způsobené živými organismy. Hálkotvorný organismus využívá hálku jako ochranu před nepříznivými vlivy prostředí i jako zdroj potravy. Podněcuje buňky rostlinného pletiva k množení a napadené buňky zvětšují svůj objem. Hálky se vyskytují na všech orgánech rostlin: na kořenech, stoncích, listech, květních i listových pupenech, květenstvích, plodech i semenech. Podle tvaru hálky a jejího umístění na rostlině lze určit pravděpodobného původce. Vztah hálkotvorného organismu k hostiteli se označuje jako parazitismus. Cecidologie jako nauka o hálkách je součástí biologie.

Galls (cecidia) are new formations on plants produced by living organisms. A gall-inducing organism uses gall as a shelter against the unfavourable environmental conditions and as food or nutrients. It stimulates the cells of plant tissues to proliferate and the attacked cells to increase their size. Galls occur on all plant organs. The relationship be­tween the gall-inducing organism and its host plant is usually regarded as parasitism.