Současná rychlost úbytku biodiverzity je alarmující, dosahující ročně až 0,25 % druhů. Mezi nejvýznamnější příčiny patří biologické invaze zahrnující i šíření patogenů člověka, zvířat a rostlin. Jejich podíl na ztrátě biodiverzity je však zřejmě podceněn. Termínem Emerging infectious diseases (EID) označujeme nově se objevující nebo šířící infekční onemocnění. Autoři na několika příkladech EID u volně žijících živočichů (malárie ptáků, psinka masožravců, infekce goril, chytridiomykóza žab) osvětlují některé z příčin a mechanismů vedoucích k jejich vzniku. Na rozdíl od lokálních environmentálních změn a problémů s managementem chráněných území a jednotlivých druhů s sebou infekční onemocnění volně žijících zvířat nesou obrovské riziko v tom, že mohou udeřit i v jinak nedotčených územích, aktivně se šířit a během velmi krátké doby zdecimovat zasažené populace pod udržitelnou úroveň. V případě fragmentovaných populací je nebezpečí fatálního dopadu a extinkce o to větší. Současná úroveň veterinární medicíny a biomedicínských disciplín nabízí širokou škálu preventivních i terapeutických zákroků, kterými je možno přispět k záchraně populací zvířat ohrožených infekcemi. Boj možná není zcela ztracen...

The current speed of biodiversity loss is alarming. Biological invasions are among the most prominent reasons, involving a variety of pathogens of humans, animals and plants. The term Emerging Infectious Diseases (EID) is used for novel or suddenly spreading di­sea­ses. The authors give several examples of EID in wild animals and explain the causes of EIDs and the mechanisms of their emergence and spread.