Řasníci jsou jedním z řádů holometabolního hmyzu. Jsou to endoparazité šesti řádů hmyzu – ploštic, křísů, mer, rovnokřídlých, dvoukřídlých a blanokřídlých, a jedna další skupina žije jako endoparazitoid rybenek. Samičky jsou malé a trvale přichycené v hostiteli. Samečci jsou sice nápadnější, 1 až 8 mm velcí a okřídlení, žijí však jen několik hodin s aktivitou v jediný vhodný den v roce. V současné době bylo zjištěno mnoho nových, velmi zajímavých informací o tomto řádu hmyzu a jejich studium se stále rozvíjí, a to ve světě i u nás.

Strepsiptera are one of the holometabolous insect orders. They are endoparasites of six other insect orders, one group is a parasitoid of silverfish (Zygentoma). Females are small and permanently bonded to the host. Males are more remarkable winged insects, but they live just a few hours. Recently many new and very interesting findings were made re­garding this insect order.