Rod Thesium (lněnka) má v České republice zastoupení v osmi druzích, z nichž polovina má status kriticky ohrožených. Informace o jejich populační biologii a ekologii by nám mohly velice pomoci v účinnější ochraně tohoto rodu, avšak informací je zatím velice málo a naše studie byla jednou z prvních zabývajících se specifitou vazby na hostitelské druhy tohoto poloparazita.

Genus Thesium is represented with eight species in the Czech Republic and half of them are critically endangered. Thus information about population biology and ecology would be very useful for effective conservation of this genus. However, this information is very scarce and our study was one of the first dealing with the relationship with host plants at this hemipara-site.