Přenos řady infekčních onemocnění, zejména pak těch přenášených různými členovci, je ve svém cyklu vázán buď výhradně na člověka (pak tato onemocnění označujeme jako tzv. antroponózy) nebo infekce koluje mezi zvířaty a člověk se nakazí spíše náhodou (tzv. zoonózy). Mezi takto přenášená onemocnění náleží mj. i leishmaniózy, které se vyskytují u lidí v tropických a subtropických oblastech světa. Na mnoha místech dochází v poslední době ke vzplanutí nových epidemií a náš výzkum je zaměřen mimo jiné na odhalování cest přenosu a hledání možných způsobů boje s tímto onemocněním.

Many infectious diseases are in their cycles closely related either exclusively to humans or the infection is circulating among animals, and humans are infected rather incidentally. The latter diseases include leishmaniases which occur in humans in the world’s tropical and subtropical regions. In many areas, there have recently been outbreaks of the diseases and therefore research carried out by Czech experts has focused on discovering paths of transmission as well as on seeking for disease treatment.